• Hits: 998

Als bij het importeren van een mp3-bestand of het instellen van mixpunten, Communicator een tweede bestand met de extensie .WAV aanmaakt, is dit te wijten aan een instelling in Advanced Monitor.

Om dit issue op te lossen, kies als formaat: MPEG, zet de bitrate op bijvoorbeeld 320 kBit/s. Klik op de toets 'Default' om de instelling te bewaren.

Advanced Monitor